60791 - Η γλώσσα

Ν. Λυγερός

Η γλώσσα
δεν καταδικάζει
αυτόν
που έχει
σκέψη
έτσι δεν είναι
αυτή
που θα τον περιορίσει
όταν αυτός
θα επινοήσει
το μέλλον.