60794 - Το να συμβιβαστείς

Ν. Λυγερός

Το να συμβιβαστείς
με μια βάρβαρη
ιδεολογία
και να την υπηρετήσεις
ενώ είναι ενάντια
στο Έθνος
δεν είναι μόνο
εκφυλισμός
αλλά
βάρβαρη
πράξη.