60805 - Αν το μνημόνιο

Ν. Λυγερός

Αν το μνημόνιο
είναι επίσημο
σε τρεις γλώσσες
γιατί μόνο δύο
εμφανίζονται
στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου
Εξωτερικών.
Κάποιος
δεν θέλει
να δείξει
τι υπεγράφη.