60806 - Ένα μνημόνιο

Ν. Λυγερός

Ένα μνημόνιο
ιδεολογίας
δεν έχει
ανάγκη
από καμία
πίεση
για να υλοποιηθεί
αλλά
το πρόβλημα
είναι γιατί
αυτοί που δεν πιστεύουν
αυτή την ιδεολογία
να το κυρώσουν.