60807 - Είναι ντροπή

Ν. Λυγερός

Είναι ντροπή
να συμβιβάζεσαι
με μια ιδεολογία
που δεν σέβεται
τον Ελληνισμό
και έχει
υπογράψει
κείμενο
σε γλώσσα
που δεν υπάρχει.