60808 - Γιατί κρύβεις

Ν. Λυγερός

Γιατί κρύβεις
ότι το κείμενο
που είναι
για κύρωση
δεν το υπέγραψες
γιατί ήταν
και σε άλλη
γλώσσα
που ξέρεις
ότι δεν υπάρχει.