60810 - Μαζί

Ν. Λυγερός

Μαζί
η ανθεκτικότητα
και η πλαστικότητα
αποτελούν
αποτελεσματικό
στρατηγικό
μείγμα
ενάντια
στη βαρβαρότητα
όταν αυτή
θέλει
να κυριαρχήσει.