60813 - Θαύμασες

Ν. Λυγερός

Θαύμασες
τον Δωδεκαετή
Χριστό
και το κεφάλι του
το βρήκες
βαθύ
και διανοητικό
όσο για το μέτωπο
σου θύμισε
τον Γκαίτε.
Έτσι είδες
τον γιο
της Πορταΐτισσας.