60814 - Αποφάσισες

Ν. Λυγερός

Αποφάσισες
να μην ξεχάσεις
ποτέ
τη θάλασσα
από τον εξώστη
επειδή
ανακάλυψες
το απέραντο
πάνω
στο οποίο
πετούσαν
οι γλάροι.