60817 - Πρόσεξες

Ν. Λυγερός

Πρόσεξες
ότι πάντα
διάβαζε
ένας καλόγερος
και στο ζύμωμα
και στο λιομάζωμα
γιατί
ένιωθαν
την ανάγκη
του ήχου.