60826 - Δεν ήθελες

Ν. Λυγερός

Δεν ήθελες
να ξεχάσεις
τον Φιλήμονα
γιατί ο ψηλός
ασκητής
με τα αραιά
ξανθά γένια
δεν ήθελε
να είναι μόνο
υπηρέτης
αλλά να πάει
στην έρημο.