60828 - Ο τελευταίος χτύπος

Ν. Λυγερός

Ο τελευταίος χτύπος
έκλεισε το παν
και σκέφτηκες
ότι αυτός
ο κύκλος
ήταν όλη
η ιστορία
του Ιησού.
Τίποτα άλλο.