60829 - Το Ευαγγέλιο Καλυβίτου

Ν. Λυγερός

Το Ευαγγέλιο Καλυβίτου
ήταν η απόδειξη
ότι η πίστη
απαρχής
μέχρι τέλους
άλλαζε
όλο τον κόσμο
χωρίς εξαίρεση
δίχως συμβιβασμούς
λόγω ανάγκης.