60830 - Ήδη από τότε

Ν. Λυγερός

Ήδη από τότε
είχες προσέξει
ότι κανείς
δεν μιλούσε
για τον Χριστό
στο Άγιο Όρος
έτσι
γίνεται και τώρα.
Παντού
είναι
μόνος.