60831 - Κατάλαβες

Ν. Λυγερός

Κατάλαβες
στο Άγιο Όρος
ότι ήταν
ο ίδιος ο Χριστός
που χτυπούσε
το σήμαντρο.
Αυτός μεταμόρφωνε
τους άξεστους
τους κτηνώδεις
ανθρώπους
σε πιστούς,
τους δίνει
φτερά.