60837 - Τα κατορθώματα

Ν. Λυγερός

Τα κατορθώματα
στη Σελήνη
είναι κομμάτια
της ιστορίας
της Ανθρωπότητας
και τώρα
αποτελούν
τα πρώτα βήματα
για την επόμενη
αποστολή
στον Άρη.