60839 - Η επιλογή

Ν. Λυγερός

Η επιλογή
των οργάνων
πρέπει
να είναι
ανθρώπινη
και στρατηγική
διότι
πρόκειται
για μια διπλή
υιοθέτηση
στη μουσική.