60841 - Η ιστορία

Ν. Λυγερός

Η ιστορία
γράφεται
από τους ανθρώπους
αλλά σβήνεται
από τη βαρβαρότητα
και γι’ αυτό
πρέπει
να προσέχουμε
κάθε μνήμη
του παρελθόντος
για το μέλλον.