60843 - Η διάδοση

Ν. Λυγερός

Η διάδοση
της γνώσης
είναι ήδη
πράξη
αντίστασης
ενάντια
στη βαρβαρότητα
που θέλει
να σβήσει
κάθε κομμάτι
της ιστορίας.