60844 - Όλοι πρέπει να μάθουν

Ν. Λυγερός

Όλοι πρέπει να μάθουν
ότι οι σκλάβοι
της καθυστερημένης
ιδεολογίας
υπέγραψαν
ένα κείμενο
σε μία γλώσσα
που δεν υπάρχει
γλωσσολογικά
αλλά μόνο
πολιτικά.