60846 - Η κύρωση

Ν. Λυγερός

Η κύρωση
είναι ο μόνος
τρόπος
να είναι
επίσημο
ένα κείμενο
γραμμένο
σε μία γλώσσα
ιδεολογική
χωρίς ιστορικό
υπόβαθρο.