60847 - Η αξιοπρέπεια

Ν. Λυγερός

Η αξιοπρέπεια
των θέσεων
του Έθνους
φαίνεται
από την αγωνιστικότητα
των Ελλήνων
ενάντια στη βάρβαρη
ιδεολογία
του παρελθόντος.