60849 - Στα κρεβάτια

Ν. Λυγερός

Στα κρεβάτια
το βράδυ
μιλούσατε
για την ουσία
της επιθυμίας σας
δηλαδή
τη δημιουργία
μιας θρησκείας
με σωστά
θεμέλια.