60851 - Οι στιγμιαίες αθανασίες

Ν. Λυγερός

Οι στιγμιαίες αθανασίες
σε απασχόλησαν
γιατί ήθελες
να μάθεις
πώς θα λειτουργήσουν
για την απώτατη
ενωμένη
προσπάθεια.
Τις έβλεπες
ξεχωριστά
ακόμα.