60853 - Είναι κρίμα

Ν. Λυγερός

Είναι κρίμα
που σε καθυστέρησε
μια βάρβαρη
ιδεολογία
γιατί μετά
χρειάστηκες
να κάνεις
τεράστια
υπέρβαση
για να βρεις
τον Χριστό.