60859 - Παρατήρησες

Ν. Λυγερός

Παρατήρησες
ότι εσκάλιζαν
το ξύλο
με αγάπη
έτσι
ζούσαν
κάτι
πιο βαθύ
που δεν θα υπήρχε
αλλιώς.