60870 - Δες το ψηφιδωτό

Ν. Λυγερός

Δες το ψηφιδωτό
της Αρχαιότητας
και θα αντιληφθείς
ότι οι ψηφίδες
είναι οι κορυφές
που δένουν
οι ακμές
των χρωμάτων
για να βρεις
τα ανθεκτικά
στοιχεία
της πλαστικότητας.