60871 - Δες τον εγκέφαλο

Ν. Λυγερός

Δες τον εγκέφαλο
ως δίκτυο
όπου οι νευρώνες
είναι δομές
ανθεκτικότητας
και οι συνάψεις
δομές
πλαστικότητας
για να σκεφτεί
υπερβατικά
την πραγματικότητα.