60878 - Στα τείχη

Ν. Λυγερός

Στα τείχη
οι πέτρες
πρέπει να έχουν
την ικανότητα
μετακίνησης
για να είναι
η όλη δομή
ανθεκτική
ενάντια
στις επιθέσεις
του εχθρού.