60879 - Η πλαστικότητα

Ν. Λυγερός

Η πλαστικότητα
του χαλκού
επιτρέπει
στην επιφάνεια
του αγάλματος
της Ελευθερίας
να εκτονώσει
την ενέργεια
που δέχεται
από τον άνεμο
μέσω ταλάντωσης.