60883 - Υπήρχε

Ν. Λυγερός

Υπήρχε
πλαστικότητα
στη διαχείριση
των καυσίμων
του Concorde
για να μπορεί
να περάσει
σε φάση
υπερηχητική.