60884 - Η διάγνωση

Ν. Λυγερός

Η διάγνωση
που επιτρέπει
την εύρεση
της ανθεκτικότητας
και της πλαστικότητας
είναι θεμελιακή
για τη δομή,
την ροή
και την οργάνωση
της μεταδομής.