60886 - Η πλαστικότητα

Ν. Λυγερός

Η πλαστικότητα
επιτρέπει
τη διόρθωση
μέσω μεταμόρφωσης
γιατί δεν είναι
στατική
και λειτουργεί
οργανωτικά
πάνω
στη ροή
και τη δομή.