60887 - Πρέπει να είναι

Ν. Λυγερός

Πρέπει να είναι
στη δομή
η πλαστικότητα
ενώ η ανθεκτικότητα
μπορεί να είναι
στην οργάνωση
αλλά
η ουσία είναι
ότι βρίσκεται
θεμελιακά
στη μεταδομή.