60888 - Η δομοτική

Ν. Λυγερός

Η δομοτική
βασίζεται
στη μεταδομή
για να αξιοποιήσει
τη ρομποτική
εντός
της δομής
που έχει ροή
και οργάνωση
για το μέλλον.