60890 - Η μεταφορά

Ν. Λυγερός

Η μεταφορά
πληροφοριών
μπορεί
να ενεργοποιήσει
τις σκέψεις
ενός εγκεφάλου
που έχει
γνώσεις
και μπορεί
να τις αξιοποιήσει.