60891 - Η συμβίωση

Ν. Λυγερός

Η συμβίωση
της ανθεκτικότητας
και της πλαστικότητας
είναι στρατηγικό
μείγμα
που επιτρέπει
στη δομή
να ζήσει
και να γίνει
ακόμα
και υπερδομή.