60892 - Ως θεμέλια

Ν. Λυγερός

Ως θεμέλια
η πλαστικότητα
και η ανθεκτικότητα
είναι αναγκαίες
σε μία υπερδομή
για να μπορεί
να ενσωματώσει
το έργο της
εντός του Χρόνου
έτσι η διάγνωση
είναι απαραίτητη.