60893 - Η μελέτη

Ν. Λυγερός

Η μελέτη
των αντικειμένων
μέσω διάγνωσης
επιτρέπει
την ανακάλυψη
στοιχείων
που ανήκουν
στην ανθεκτικότητα
και την πλαστικότητα
έτσι βλέπεις
την ουσία.