60894 - Η συμφωνία

Ν. Λυγερός

Η συμφωνία
με το Ισραήλ
είναι θεμελιακή
για τη συνέχεια
αφού αποτελεί
προστασία
που εξασφαλίζει
στοιχεία
γεωπολιτικής
στην Ανατολική
Μεσόγειο.