60895 - Συνεχίζουμε

Ν. Λυγερός

Συνεχίζουμε
την πορεία
απόκτησης
γαλλικών
φρεγατών
για την ενίσχυση
της ασπίδας μας
εντός
της Μεσογείου.