60898 - Πρώτη φορά

Ν. Λυγερός

Πρώτη φορά
είπαμε
ευγενικά
την αλήθεια
ενώπιον όλων
και ξαφνιάσαμε
την Τουρκία
που είχε
συνηθίσει
να ακούει
περί φιλίας.