60899 - Κανείς πριν

Ν. Λυγερός

Κανείς πριν
δεν τολμούσε
να απαντήσει
ορθολογικά
στα παράλογα
της Τουρκίας
με επίσημο
τρόπο
και αυτή είναι
η διαφορά.