60900 - Δεν περιμένουμε

Ν. Λυγερός

Δεν περιμένουμε
από τους άλλους
ναι είναι πιο Έλληνες
από εμάς
και γι’ αυτό
εκφραζόμαστε
επιτέλους
στρατηγικά
στο διπλωματικό
επίπεδο.