60901 - Αυτό που ζούμε

Ν. Λυγερός

Αυτό που ζούμε
είναι επανάσταση
γιατί δείχνουμε
όλο και περισσότερο
ότι είμαστε
άξιοι
των προγόνων μας
μετά από δύο αιώνες
απελευθέρωσης
από τον τουρκικό
ζυγό.