60902 - Δεν έχουμε ανάγκη

Ν. Λυγερός

Δεν έχουμε ανάγκη
από κανένα
συμβιβασμό
με την Τουρκία
διότι ξέρουμε
ότι πρόκειται
για μια δικτατορία
που πάντα
προσπαθεί
να καταπατήσει
τους άλλους
με τις επεκτάσεις της.