60903 - Ο ρυθμός

Ν. Λυγερός

Ο ρυθμός
της στρατηγικής
είναι σημαντικός
γιατί είναι
ο τρόπος
που ζει
εντός του Χρόνου
και παράγει
το απαραίτητο
έργο
για τη συνέχεια.