60918 - Αξίες στο Shogi

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

                                                              Εκτιμήσεις

Πιόνι: 1                                                 1
Λόγχη: 3                                               4,30
Ίππος: 3                                               4,50
Ασημένιος Στρατηγός: 5                   6,40
Χρυσός Στρατηγός: 5                        6,90
Αξιωματικός: 8                                   8,90
Πύργος: 9                                            10,40
Αξιωματικός προαγωγής: 12           11,50
Πύργος προαγωγής: 13                    13,00