60920 - Ματ του Stamma

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Λευκά: Βγ2, Ιδ3
Μαύρα: Βα2, α3

1) Ιβ4+ – Βα1
2) Βγ1 – α2
3) Ιγ2 #

1) … – Βα1
2) Ιγ1 – α2
3) Ιβ3 #