60922 - Ματ σε 5 κινήσεις

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Λευκά: Βγ2, Ιθ4

Μαύρα: Βα2, α3

1) Ιζ3 – Βα1
2) Ιδ4 – Βα2
3) Ιε2 – Βα1
4) Ιγ1 – α2
5) Ιβ3 #